Tag: Disasm

Radare – A Modern Reverse Engineering Framework

Radare is name of a Reverse Engineering Framework with full-featured tools, libraries which aims to create a completely reverse engineering environment for Reversers at any platform. I saw many members of MMD research group was using stuffs in this framework. and they’re really powerful. I think that in future, radare will be the most commonly used toolkit in Reverse Engineering.

Homepage: http://www.radare.org/

Features:
Multi-architecture and multi-platform
GNU/Linux, Android, *BSD, OSX, iPhoneOS, Windows{32,64} and Solaris
i8080, 8051, x86{16,32,64}, avr, arc{4,compact}, arm{thumb,neon,aarch64}, c55x+, dalvik, ebc, gb, java, sparc, mips, nios2, powerpc, whitespace, brainfuck, malbolge, z80, psosvm, m68k, msil, sh, snes, gb, dcpu16, csr, arc
pe{32,64}, te, [fat]mach0{32,64}, elf{32,64}, bios/uefi, dex and java classes
Highly scriptable
Vala, Go, Python, Guile, Ruby, Perl, Lua, Java, JavaScript, sh, ..
batch mode and native plugins with full internal API access
native scripting based in mnemonic commands and macros
Hexadecimal editor
64bit offset support with virtual addressing and section maps
Assemble and disassemble from/to many architectures
colorizes opcodes, bytes and debug register changes
print data in various formats (int, float, disasm, timestamp, ..)
search multiple patterns or keywords with binary mask support
checksumming and data analysis of byte blocks
IO is wrapped
support Files, disks, processes and streams
virtual addressing with sections and multiple file mapping
handles gdb:// and rap:// remote protocols

Filesystems support

allows to mount ext2, vfat, ntfs, and many others
support partition types (gpt, msdos, ..)
Debugger support
gdb remote and brainfuck debugger support
software and hardware breakpoints
tracing and logging facilities
Diffing between two functions or binaries
graphviz friendly code analysis graphs
colorize nodes and edges
Code analysis at opcode, basicblock, function levels
embedded simple virtual machine to emulate code
keep track of code and data references
function calls and syscall decompilation
function description, comments and library signatures
And more…

Download:
Binaries (compiled package) download link:
Binary packages for various platform download page (No ads)
Source code:
Source Code download section (No ads)
Documentations:
Documentation from official website(No ads)
Screenshot radare2 (r2 disassembler) running on Linux:

Advertisements

Các công cụ cần thiết cho quá trình Reverse Engineering .NET (phần 2)

5. ILDASM

ILDASM là tên viết tắt của IL Disassembler. Đây là 1 công cụ decompile các file .NET của chính Microsoft tạo ra, nằm cùng trong bộ Visual Studio+ Window SDK, có thể được gọi từ Visual Studio Command Prompt (nguồn: MSDN). Chức năng chính là dịch ngược chương trình .NET và có thể chuyển về dạng IL, sau đó save lại dưới dạng txt file. Chúng ta có thể sửa code từ file text này, và sau đó compile lại bằng một công cụ đi cùng với ILDASM là ILASM. ILDASM và ILASM (cũng nằm trong bộ Visual Studio).

Đúng như tên gọi của nó, ILDASM chỉ đơn thuần là 1 công cụ Disassemble không hơn không kém, và nhiệm vụ của nó chỉ là dịch ngược về mã IL, cho nên nó thiếu đi rất nhiều tính năng cần thiết như :code analysis, code search, multi-file disassemble,

ILDASM

ILDASM

+ Điểm cộng: Nhẹ, có sắn (nếu như có cài Visual Studio và Windows SDK), hiện thị code tốt, export code khá tốt

+Điểm trừ: Quá đơn điệu, thiếu nhiều tính năng cơ bản cũng như các tính năng mở rông, nâng cao

6. ILSpy

Thông tin và download: http://ilspy.net/

ILSpy là trình decompiler/Disassembler mã nguồn mở, được tạo ra nhằm mục đích thay thế cho .NET Reflector sau khi Red-Gate mua lại .NET Reflector và biến nó thành phần mềm thương mại. ILSpy là 1 công cụ rất nhẹ, chỉ bao gồm các tính năng cơ bản đủ dùng, đã có thể thay thế một phần nào .NET Reflector. Cá nhân tôi thích nhất ở phần mềm này là sự nhanh và nhẹ của nó. Code sau khi dịch ngược khá chuẩn xác.

Tính năng:

 • Assembly browsing
 • IL Disassembly
 • Support C# 5.0 “async”
 • Decompilation to C#
  • Supports lambdas and ‘yield return’
  • Shows XML documentation
 • Decompilation to VB
 • Saving of resources
 • Save decompiled assembly as .csproj
 • Search for types/methods/properties (substring)
 • Hyperlink-based type/method/property navigation
 • Base/Derived types navigation
 • Navigation history
 • BAML to XAML decompiler
 • Save Assembly as C# Project
 • Find usage of field/method
 • Extensible via plugins (MEF)
 • Assembly Lists

ILSPY

ILSpy

+ Điểm cộng: RẤT NHẸ, nhanh, đầy đủ tính năng cơ bản, mã nguồn mở, miễn phí

+Điểm trừ: Ít plugin, thiếu tính năng mở rộng nâng cao

7. Dotnet Resolver

Thông tin và download: http://dotnetresolver.eu5.org/

Đây là 1 công cụ do cộng động Reverser thiết kế ra, nhằm mục đích thay thế cho .NET Reflector và các chương trình decompile khác, Vì được xây dựng bởi các Reverser có nhiều kinh nghiệm cho nên nó đáp ứng được khá đầy đủ các tính năng cần thiết, vừa có sự trực quan và dễ sử dụng như .NET Reflector, vừa nhẹ và nhanh như ILSpy, vừa nhẹ và nhanh hơn cả ILSpy, và cũng rất mạnh, gần như SAE. Cá nhân tôi đánh giá đây là 1 công cụ rất tốt, tuy nhiên công cụ này khá mới mẻ và vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển, và chúng ta có thể hi vọng sẽ có thêm nhiều tính năng mới trong tương lai. Phiên bản hiện tại rất ổn định và đã sẵn sang để sử dụng.

Tính năng:

 • Translate to C# and Visual Basic
 • Editing MSIL Instructions
 • Stable Assembly Reader
 • Member Analyser
 • Plug-in Support

dotnet resolver

DotNet Resolver

+Điểm cộng: Nhanh, mạnh, khá đầy đủ tính năng, nhẹ, miễn phí, phát triển tốt, dễ sử dụng, khả năng mở rộng tốt

+Điểm trừ: Ít plugin

8. IDA

Thông tin và download: https://www.hex-rays.com/products/ida/

IDA thì quá nổi tiếng trong giới Reverser rồi. Đây là công cụ mạnh nhất trong việc dịch ngược và phân tích chương trình với rất nhiều plugin và các tính năng chuyên nghiệp. Thế nhưng nhà phát triển IDA tập trung chủ yêu vào việc phát triển công cụ này cho mục đích dịch ngược native PE file và các ứng dụng trên các nền tảng khác như iOS, ARM, Linux, Android,… Cho nên các tính năng cho việc dịch ngược .NET chỉ dừng lại ở mức vừa đủ, không thế so sánh với các chương trình dịch ngược tôi đã giới thiệu ở trên được. Và tôi cũng không sử dụng IDA quá nhiều cho việc dịch ngược các chương trình .NET, cho nên phần này chỉ viết cho mục đích để tham khảo là chính, không thể đánh giá cụ thể. Bởi vì chỉ dựa trên khả năng dịch ngược .NET của IDA mà đánh giá sức mạnh của chương trình này thì thật sự không chính xác chút nào.

IDA

IDA

(còn tiếp)

Đọc phần 1 tại đây

Decompyle++ – A great python dissasembler/decompiler

Decompyle++

A Python Byte-code Disassembler/Decompiler

Decompyle++ aims to translate compiled Python byte-code back into valid and human-readable Python source code. While other projects have achieved this with varied success, Decompyle++ is unique in that it seeks to support byte-code from any version of Python.

Decompyle++ includes both a byte-code disassembler (pycdas) and a decompiler (pycdc).

As the name implies, Decompyle++ is written in C++. If you wish to contribute, please fork us on github at https://github.com/zrax/pycdc

I’ve tested it in Windows 7 32bit and Arch Linux i686, and works good. It supports from py10 to py34 (according to list of map files in /bytes folder, tried with pyc compiled by py34 but not cecompiled yet, maybe support for py34 should be updated in future)

How to make it run under Linux:
Grab files from git and build it:

git clone git://github.com/zrax/pycdc
cd pycdc
make

Compiled files are pycdas for Python Disassembler and pycdc for Python decompiler.
Usage:

pycdas [FILE_NAME]

to disassemble pyc/pyo file
or

pycdc [FILE_NAME]

to decompile pyc/pyo file

Enjoy and best regards,
Levis

Các công cụ cần thiết cho quá trình Reverse Engineering .NET (Phần 1)

Các chương trình viết bằng .NET có cấu trúc khác với  các native PE file, cho nên các công cụ debug/disassembler  thong thường không thể phát huy hết sức mạnh, mà muốn dịch ngược được các chương trình .NET và phân tích cấu trúc + mã nguồn của chúng, không gì tốt hơn bằng việc sử dụng các chương trình chuyên dụng dành riêng cho .NET, tôi sẽ giới thiệu với các bạn trong bài viết này.

Tôi sẽ tạm thời phân chia thành 2 nhóm chương trình chính sau đây:

 • Nhóm Editor/Decompiler/Disassembler/Utilities:  Nhóm này là tập hợp các công cụ giúp ta xem xét, phân tích cũng như thay đổi cấu trúc và thong số của chương trình .NET. Kèm theo đó là một vài tiện ích nho nhỏ để phục vụ cho quá trình dịch ngược chương trình được trở lên dễ dàng hơn

 

 • Nhóm Unpacker/Deobfuscator/Detector: Nhóm này tập hợp các công cụ giúp chúng ta phát hiện  và loại bỏ các lớp bảo vệ của chương trình .NET. Hiện tại có rất nhiều các  sản phẩm bảo vệ cho mã nguồn .NET để tránh việc dịch ngược, đọc và phân tích code cho nên nhóm công cụ này cũng khá quan trọng.

 

OK, bây giờ tôi sẽ liệt kê các chương trình phổ biến trong 2 nhóm trên. Bắt đầu với nhóm 1 trước.

1. CFF Explorer

Thông tin và download: http://www.ntcore.com/exsuite.php

Đây là 1 chương trình rất đa năng nằm trong bộ Explore Suite của NTCore phát triển. Mặc dù đây chỉ là dự án ngoài lề (Side-project) được viết bởi Daniel Pistelli, tuy nhiên các tính năng của nó được đánh giá rất cao và hữu ích. Chương trình là 1 PE Editor đúng nghĩa với các tính năng sau:

 • Process Viewer
 • Drivers Viewer
 • Windows Viewer
 • PE and Memory Dumper
 • Full support for PE32/64
 • Special fields description and modification (.NET supported)
 • PE Utilities
 • PE Rebuilder (with Realigner, IT Binder, Reloc Remover, Strong Name Signature Remover, Image Base Changer)
 • View and modification of .NET internal structures
 • Resource Editor (full support for Windows Vista icons)
 • Support in the Resource Editor for .NET resources (dumpable as well)
 • Hex Editor
 • Import Adder
 • PE integrity checks
 • Extension support
 • Visual Studio Extensions Wizard
 • Powerful scripting language
 • Dependency Walker
 • Quick Disassembler (x86, x64, MSIL)
 • Name Unmangler
 • Extension support
 • File Scanner
 • Directory Scanner
 • Deep Scan method
 • Recursive Scan method
 • Multiple results
 • Report generation
 • Signatures Manager
 • Signatures Updater
 • Signatures Collisions Checker
 • Signatures Retriever

(Vì đây đa phần là các thuật ngữ chuyên môn nên khi dịch ra tiếng Việt có thể không sát nghĩa, cho nên tôi để nguyên tiếng Anh).

Đối với việc Reversing .NET thì các tính năng sau rất hữu ích:

 • Special fields description and modification (.NET supported)
 • PE Rebuilder (with Realigner, IT Binder, Reloc Remover, Strong Name Signature Remover, Image Base Changer)
 • View and modification of .NET internal structures
 • Support in the Resource Editor for .NET resources (dumpable as well)
 • Hex Editor
 • Quick Disassembler (x86, x64, MSIL)
 • Dependency Walker

 

Đây cũng là chương trình đầu tiên hỗ trợ việc xem và thay đổi cấu trúc, thông số của .NET PE file, có thể thực hiện ngay cả khi trong máy không cài .NET Framework. Ta cũng có thể mở rộng khả năng hoạt động của chương trình bằng cachs viết các script cho chương trình tự động chạy, đó cũng là điểm mạnh rất đáng giá. Vậy nên, nếu bạn muốn thực hiện Reverse Engineering .NET, đây là công cụ bạn cần phải có trong bộ “đồ nghề” của mình

cff_explorer

 

CFF Explorer

 

+ Điểm cộng: Nhẹ, miễn phí, nhiều tính năng rất hữu ích, hỗ trợ hiệu quả .NET, khả năng mở rộng tốt

+ ĐIểm trừ: Không có

 

2. .NET Reflector

Thông tin và Download:  http://www.red-gate.com/products/dotnet-development/reflector/

Nhắc đến .NET Reflector thì không phải là cái tên quá xa lạ đối với những ai đang nghiên cứu về .NET. Đây là công cụ phổ biến nhất trong việc dịch ngược .NET. Có một decompile engine chất lượng, có nhiều plugin/addin hỗ trợ, tính năng hữu ích, giao diện trực quan dễ sử dụng, có thể tích hợp vào trong Visual Studio, kèm theo đó là 1 “ông trùm” chống lung phía sau là Red-Gate, không lạ lắm khi .NET Reflector càng ngày càng trở lên mạnh mẽ và phổ biến hơn. Tính năng dịch ngược của .NET Reflector theo quan điểm cá nhân của tôi là rất tốt, có thể đưa về 90-95% code gốc, và có thể browse code không khác lắm so với việc chúng ta đọc code trong Visual Studio. Tuy nhiên tôi vẫn thích các phiên bản cũ của .NET Reflector khi Lulz Roeiier còn phát triển độc lập. Lúc đó .NET Reflector chạy rất nhẹ nhàng và chính xác, mặc dù không có nhiều tính năng hay ho như .NET Reflector hiện hành, và quan trọng nhất là nó “miễn phí”. Red-Gate đã mua lại .NET Reflector và biến nó thành một công cụ độc quyền của hang, và bán với giá cao. Tất nhiên là cracker / reverser không thích điều này, và họ đã phát triển các công cụ thay thế khác  với tính năng giống .NET Reflector và chạy nhẹ nhàng hơn rất nhiều (tôi sẽ giới thiệu một vài các công cụ nổi bật khác ở phần dưới).

reflector

.NET Reflector

+ Điểm cộng: Mạnh, phổ biến, dễ sử dụng, nhiều addin, khả năng tích hợp tốt với Visual Studio, nhiều tính năng hữu ích

+ Điểm trừ: Nặng, mất phí, thiếu các tính năng chuyên dụng và nâng cao

3. Simple Assembly Explorer

Thông tin và download: https://sites.google.com/site/simpledotnet/simple-assembly-explorer

Đây là công cụ mà độ phổ biến của nó cũng ngang tầm với .NET Reflector. Thường được gọi tắt là SAE, một dự án mã nguồn mở được viết bởi Wicky Hu. Chương trình cung cấp các tính năng sau:

 • Assembler: call ilasm to assemble il file
  Disassembler: call ildasm to disassemble assembly
  Deobfuscator: de-obfuscate obfuscated assembly
  Strong Name: remove strong name, sign assembly, add/remove assembly to/from GAC
  PE Verify: call peverify to verify assemblies
 • Class Editor: browse/view assembly classes, edit method instructions
  Run Method: run static methods
  Profiler: Trace function calls and parameters with SimpleProfiler
 • Relector: plugin which call Reflector to browse selected assembly
  ILMerge: plugin which call ilmerge to merge selected assemblies
  Edit File: plugin which call your editor to view selected assembly
  Plugin Sample: plugin sample
 • Copy Info: copy information of selected assemblies to clipboard
  Open Folder: open container folder
  Delete File: delete selected file(s)

 

Đây là các tính năng rất mạnh và chuyên nghiệp mà hầu như không có trong .NET Reflector. Một điểm mạnh khác của chương trình là có hỗ trợ sử dụng decompiler Engine của .NET Reflector hay ILSpy để đưa ra code dịch ngược dưới dạng các ngôn ngữ bậc cao (C#,VB.NET….) bởi vì mặc định của chương trình là dịch ngược về mã IL. Nó cũng có thể dịch ngược rất nhiều những file .NET mà .NET Reflector bó tay (ví dụ điển hình là các .NET bị obfuscated/packed)

Điểm yếu của chương trình là nó hơi khó sử dụng, và thích hợp với những người có nhiều kinh nghiệm hơn là những người mới bắt đầu. Tuy nhiên nếu bạn hiểu và nắm rõ cách sử dụng của chương trình, thì đây là một chương trình tuyệt vời nhất cho việc dịch ngược .NET

sae

SAE

+ Điểm cộng: RẤT MẠNH, mã nguồn mở, nhẹ,  miễn phí, nhiều tính năng chuyên nghiệp mà các công cụ khác không có, khả năng mở rộng và tích hợp các công cụ khác

+ Điểm trừ: Khó sử dụng, đòi hỏi có kinh nghiệm

4. Telerik JustDecompile

JustDecomple của Telerik cũng là một công cụ chịu nhiều ảnh hưởng từ .NET Reflector, và được coi là sự thay thế tốt nhất cho .NET Reflector. Bao gồm các tính năng chính sau:

 • 10 times faster than competitors.
 • Open API for everyone to create extensions.
 • Supports .NET 2, 3.5, 4, 4.5, 4.5.1, WinRT Metadata, C#5, APPX and WinMD.
 • Code becomes easily searchable with JustDecompile.
 • Create a Visual Studio project from a decompiled assembly.
 • JustDecompile integrates with JustCode and JustTrace.
 • Switch easily between different methods and assemblies in one JustDecompile instance.
 • Decompile referenced assemblies in a Visual Studio project.
 • Save resources from assemblies.
 • Bookmark usages in loaded assemblies.
 • Export code directly from the command prompt.

Decompile an assembly after browsing to it in Windows Explorer.

Đây là một công cụ khá tốt cho việc dịch ngược .NET, được một doanh nghiệp phát triển cho nên được đầu tư khá tốt. Nó bao gồm các tính năng cơ bản có trong .NET Reflector và có khả năng mở rộng tốt. Tuy nhiên vì mới được phát triển cho nên chưa có quá nhiều sự nổi bật và tính năng khác biệt nên vẫn phải đứng sau cái bóng quá lớn của .NET Reflector. Trong tương lai chắc chắn đây sẽ là một công cụ rất mạnh và hữu ích. Còn bây giờ, nó vẫn là một sự lựa chọn khá tốt cho việc thay thế .NET Reflector vì hai công cụ này tính năng có nhiều điểm tương đồng và rất dễ sử dụng. Một vài điểm khác đáng chú ý ở đây là hỗ trợ command line và khả năng export ra source code rất tuyệt. Về plugin thì lúc tôi sử dụng mới chỉ có 3 plugin.

justdecompile

JustDecompile

+ Điểm cộng: miễn phí, dễ sử dụng, nhiều tính năng hữu ích giống .NET Reflector, khả năng mở rộng tốt, khả năng decompile tốt, nhẹ, được phát triển khá tốt

+ ĐIểm trừ: Mới, ít plugin hỗ trợ, thiếu các tính năng chuyên dụng nâng cao

(Còn tiếp)

Detect It Easy (DiE) reached version 0.79 with Linux and MacOS Supports

Hello all mates,

Detect it Easy (aka DiE) is a packer indentifier like PEiD or exeinfoPE. Good sign is, now it supports Windows, Linux and MacOS.

Here is the picture captured from my running Linux:

DiE in Linux

Working smoothly and many more features are waiting for you to discover.
Sorry I’m testing it so i can not write a review article now, hope that i can write soon :).

For more Information and downlaod link, please go here:

Goto DiE’s Official Website

Enjoy and Best Regards,
Levis

FileInsight – A free tool from McAfee for Malware Analysis

FileInsight is a free hex editor from McAfee Labs that runs on Microsoft Windows. As expected, it can perform standard hex editor duties, such as viewing and editing file contents in a hex form, but it also does more than that.

FileInsight is able to parse the structure of compiled Windows executables (PE files) and binary Microsoft Office (OLE) documents.Furthermore, the tool has a built-in x86 disassembler: simply point the cursor at the area of the file you want to treat as code, and the tools will show you the corresponding assembly instructions. The disassembler is especially helpful when looking at shellcode embedded in malicious files.

FileInsightincludes numerous other analyst-friendly features, such as the ability to import data structure declarations, HTML syntax highlighting, and tools for decoding various data obfuscation methods (xor, add, shift, Base64, etc.).FileInsight also allows you to automate actions using JavaScript and Python. Nick Harbour wrote several Python plugins for FileInsight, which you candownload from his website.

The tool’s biggest weakness is, perhaps, its inability to open very large files. For instance, when attempting to load a 512MB file, FileInsight produced a “Failed to open document” error. Also, FileInsight does not support searching for Unicode-encoded strings that look like ASCII strings.

Image Fileinsight running on my machine:

FileInsight

Download Direct Link (McAfee server)

[Beta-Testing] ShellOp converter 0.1 – Convert from Shellcode to Opcode and disasm code

Dear all,
This’s my small tool called “ShellOp Converter”, which will convert
from shellcode to opcode and disasm these codes also. I created this when working around with some shellcodes embedded in some viruses.
Main features:

Convert Shellcode (Hex string) to opcode.
The opcode can be save to Hard disk.
Disasm the shellcode to MASM syntax(use BeaEngine)
Fix the shellcode entered automatically(only get the hexadecimal
character(s), others will be ignored)

A demo picture to show how it works:
shellop
Very simple interface, we have 5 buttons there:
-The “Convert” button: Convert shell code to opcode and disasm these
codes.
-The “Clear” button: Clear the input box
-The “Save data to file” button: Save the converted opcode to a file
-The “Copy to Clipboard” button: Copy the disasm codes to clipboard
-The “About” button: about me and some other simple words.
Note: Still on beta-testing, so all bug reports are welcome.
Link download it here:
DOWNLOAD LINK UPPIT
Thank to: Beatrix ( BeaEngine’s author), all REPT’s members and REPT’s Friends, and greetings to all reversers in this world
Best Regards
Levis/REPT